Amazonský prales

Jedna třetina amazonského pralesa již zmizela z povrchu zemského, zbylé dvě třetiny se dají ještě zachránit. O Amazonském pralese si můžete spoustu zajímavostí přečist v nějaké levné knize nebo třeba na naší ministránce právě na toto téma.


Tak jako žádná země nemůže vyřešit klimatické změny sama, tak i ochrana světového lesního bohatství vyžaduje mezinárodní spolupráci. Ničení Amazonského pralesa není ani zdaleka problémem jen Brazílie a ostatních států, na jejichž území se tento vzácný prales rozpíná.

Odlesňováním se do atmosféry uvolňuje značné množství CO2, jehož vypouštění urychluje změny globálního klimatu, které ohrožují životní podmínky nás všech a negativně ovlivňuje i mnoho ohrožených živočišných a rostlinných druhů. Organizace Greenpeace před deseti lety položila pevné základy rozsáhlé kampaně za záchranu tohoto vzácného pralesa a neúnavně pracuje na tom, aby ji dovedla ke šťastnému konci.


Stále ještě můžeme zachránit zbývající dvě třetiny amazonského pralesa! Více než polovina těchto lesů je ale stále ohrožena nekontrolovanou těžbou a rozšiřováním plochy pro rostlinnou a živočišnou výrobu. Kácení pralesů je bohužel nevratný proces, který má nedozírné následky v mnoha oblastech.

Klimatické změny

Amazonie je obrovskou jímkou kysličníku uhličitého. Stromy pohlcují kysličník uhličitý, čímž před ním chrání atmosféru. V současné době je proces odlesňování zodpovědný přibližně za 20 % emisí CO2 v atmosféře, což je více, než kolik vyprodukují Spojené státy americké nebo odvětví dopravy na celém světě. Odlesňování Brazílie je příčinou toho, že tato země je čtvrtým největším znečišťovatelem životního prostředí, hned za Čínou, USA a Indonésií. Odhaduje se, že amazonský prales pojme více než desetinásobek emisí ročně vyprodukovaných lidstvem.

Velmi častým způsobem odlesňování je vypalování pralesa. Díky tomu se uvolňuje do ovzduší ještě více CO2, což urychluje klimatické změny a vystavuje prales nepříznivým vlivům sucha, které by zpětně mohly Amazonii zcela zničit. Jde o zvrácený cyklus, který lze přerušit jen tak, že snížíme emise CO2 a zastavíme odlesňování.

Biodiverzita

Tato zcela unikátní oblast je místem s největší biodiverzitou na světě. Celkový počet rostlinných a živočišných druhů vyskytujících se na tomto území zůstává stále neznámý a vědci předpokládají, že jich velké množství doposud nebylo objeveno. Žijí zde desítky ohrožených zvířat včetně jaguára, jehož populace byla téměř zlikvidována, než byl označen za ohrožený druh.

Rozsáhlé odlesňování Amazonie má velký vliv na úbytky populací místních rostlin a živočichů, a ohrožuje tak udržitelnost světové biodiverzity. Již 20 % brazilské Amazonie bylo jen za posledních 30 let zcela zničeno. Rozloha odlesněné plochy dosáhla více než 590 tisíc čtverečních kilometrů – tj. větší rozlohy, než má například Francie.

Vegetace, jíž jsou pralesní porosty nahrazovány, jako sója a palmové stromy, mají v porovnání s pralesem výrazně nižší objem biomasy. To znamená, že pojmou mnohem méně kysličníku uhličitého než amazonský prales a nemohou rovněž potřebnou biodiverzitu udržet ani regulovat deště.

Obyvatelé

Na brazilském území se nachází asi 60 % celého povodí Amazonky. Oblast je domovem přibližně pro 22 milionů obyvatel, mezi nimiž je na 180 různých skupin tradičního domorodého obyvatelstva, čítajících zhruba 200 000 tisíc obyvatel. Deštný prales jim poskytuje přístřeší, potravu, léky i pracovní nástroje a je ústředním místem jejich duchovního života. Odlesňováním Amazonie tak dochází k destrukci jejich přirozeného domova.

Přírodní dědictví

Amazonie je úžasným místem vzájemně propojených ekosystémů, které jsou výsledkem evolučních procesů trvajících miliony let. Nikde jinde na Zemi se nic podobného jako Amazonie nevyskytuje, je důležitým regulátorem dešťů a teploty a stěžejním místem ovlivňujícím zdraví celé planety. Budeme-li pokračovat stejným tempem i nadále, bude to znamenat definitivní konec amazonského pralesa během jediné generace. Kriticky důležitý regulátor teploty na Zemi, který se vyvíjel po miliony let, zmizí z povrchu planety.


Amazonie Amazonie je nejrozlehlejší tropický deštný prales na světě. Jeho stáří se odhaduje na 55 milionů let, rozpíná se přes území devíti států a pokrývá přibližně 7 milionů čtverečních kilometrů, tedy pět procent zemského povrchu.

Je to oblast s nejvyšším počtem rostlinných a živočišných druhů na světě. Skýtá domov asi jedné čtvrtině všech suchozemských druhů rostlin, hmyzu a živočichů. V amazonském deštném pralese žije 180 skupin domorodého obyvatelstva, čítajících přes 200 000 osob. Na amazonském deštném pralese však nejsou závislí jen místní lidé, tento jedinečný ekosystém má vliv na životy všech lidí na Zemi.

 

Amazonská NEJ

  • Povodí Amazonie je největším říčním systémem na světě, obsahujícím celou jednu pětinu sladké vody na Zemi.

  • Amazonie se rozprostírá na devíti zemích a zahrnuje přibližně 7 milionů metrů čtverečních – což je rozloha kontinentální části USA.

  • Amazonský deštný prales je nejvíce bio diverzní oblast na světě. Žije zde přibližně jedna čtvrtina všech suchozemských druhů rostlin, hmyzu a zvířat.

  • Amazonie je zásadní pro udržení světového klimatu. Je regulátorem dešťových srážek.

  • Je domovem desítek kriticky ohrožených živočišných druhů včetně jaguára.

  • Na jednom jediném stromě bylo nalezeno 72 druhů mravenců a na jednom hektaru amazonského pralesa se může nacházet až 200 druhů stromů.

  • V Amazonii se vyskytuje pavouk Caranqueieira, který je větší než baseballový míč.

  • Žije zde druh opičky vážící jen 130 gramů.

  • Amazonský leknín má největší květ na světě. Může měřit v průměru až dva metry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All Rights Reserved ©2016